torstai 6. huhtikuuta 2017

Kokouskutsu

Kuopion Kameraseura ry:n sääntämääräinen vuosikokous järjestetään 5.5.2017 klo 18 Puijonlaakson toimitiloissa, Sammakkolammentie 11. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11§ määrättyjen asioiden lisäksi toimitilojen käyttömaksut hallituksen luonnostelmien tai muiden esityksen perusteella.

Tervetuloa
Hallitus

--
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
7.1 Keskustellaan ja päätetään toimitilan/studion käyttömaksuista seuraavien hallituksen valmistelemien vaihtoehtojen pohjalta. Tavoitteena on saada kerättyä yksinkertaisin järjestelyin noin 250 euroa kuukaudessa. Tällä summalla pystytään maksamaan vuokra ja muut tilan käyttökulut. Vertailutietona mainittakoon, että Tampereella olevassa Vuokrastudio.fi:ssä tuntivuokra on 28 euroa.-     Studion käyttäjiltä peritään vuotuinen 30 euron suuruinen studiomaksu nykyiseen tapaan-     Edellä olevan lisäksi peritään 5 euron suuruinen kertamaksu käyttökerralta-     Jos kuukausittaisia käyttökertoja on enemmän kuin 3, peritään 15 euron suuruinen kuukausimaksu, joka kattaa tilan rajoittamattoman käytön kuukauden aikana-     

TAI Korotetaan studion käyttömaksua niin, että kahdesti vuodessa kerätään 50 euron suuruinen studiomaksu
TAI jokin muu kokouksessa päätettävä korvaustapa
7.2 Kaikissa toimitilassa järjestettävissä tilaisuuksissa kerätään 5 euron suuruinen vapaaehtoinen maksu

8. Kokouksen päättäminen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti